reActPSN 3.xx Serileri Hakkında Herşey

by BySaRiYeRli

En büyük yenilik 9 tane oyunu multimane girmeden XMB menü üzerinden oynatabilme özelliği getirmiş olmasıdır.
Buna PSN oyununu da yüklemeden direk çalıştırmak dahildir.

Ayrıca tek tuşla PS3’ünüzü CEX2DEX&DEX2CEX formatına çevirebiliyorsunuz. İşte bu gerçekten harika bir özellik.
Ama bu özelliği kullanmayı henüz denemeyiniz. Brick riski vardır. Yazının sonunda gerekli uyarıları okuyabilirsiniz.

reActPSN’in bize yarayacak en önemli özelliği internetten indirdiğimiz PSN oyunlarının yanında verilen rap/rif dosyalarını
lisanslayarak full sürüm olarak oynamamızı, ek DLC paketlerini yükleyerek oynayabilmemizi sağlar. Bunu yapmak çok basit.
Konunun sonunda bunu nasıl yapacağınızı anlatacağım. Haydi başlayalım. reActPSN v3.10 Direct boot any games from XMB is possible.
reActPSN 3.10 ile XMB üzerinden oyunları çalıştırmanız mümkündür.


•Added new payload named GMmount, Direct boot any games from XMB is possible.
GMount adında yeni yükleyici ile XMB üzerinden oyunlar çalıştırılabilir.


•This version support max 9 directboot games,
Bu versiyonda maksimum 9 tane oyun için direk çalıştırma desteklenmektedir.


•include 7 last played games, 1 HDD0 new game, 1 USB new game.
7 tane en son oynadığınız oyunlar, 1 tane PS3 içinden yeni oyun, 1 tane USB içinden yeni oyun.


•Very simple to use, put the boot disk, an external mobile hard game, running reActPSN,
Kullanması çok basit, 1 orijinal oyun diski, oyunlar için harici bir hdd ve reActPSN yeterlidir.


•Directly under the original disc icon to start the new game. 
Oyunlar orijinal disk ikonundan çalıştırılacak.


reActPSN V3.10 Quick Start Guide
reActPSN V3.10 Hızlı Başlangıç Rehberi
Basic function:
Temel fonksiyonlar:


Create aa user and run reActPSN to generate PSN license from USB/exdata.
USB/exdata içindeki PSN içeriğini lisanslamak için aa kullanıcısı oluşturun ve reActPSN’i çalıştırın.
Button controls: 
Düğme kontrolleri:


 = pressing and holding X button for 6 seconds when launching reActPSN.
 = reActPSN’i çalıştıracağınız zaman X tuşuna basın ve 6 saniye boyunca basılı tutun.
 = Reinstall RAPs&EDATs from USB0/exdata or USB1/exdata folder.
 = USB/exdata klasöründeki RAP ve EDAT ‘ları tekrar lisanslamak için kullanılır.
 = Backup RAPs&EDATs to USB/reActPSN/pubPSN/rapxxxedatxxx.zip.
 = RAP ve EDAT lisanslarını USB/reActPSN/pubPSN/rapxxxedatxxx.zip klasörüne bu isimde yedekler.
 = Backup reg&rif&edat to USB/reActPSN/BKxxxx.zip.
 = reg, rif ve edat lisanslarını USB/reActPSN/BKxxxx.zip klasörüne bu isimde yedekler.
 = Backup full fixed NPD files to /USB/reActPSN/FixedPSN.
 = NPD dosyalarını USB/reActPSN/FixedPSN klasörüne bu isimde yedekler.
 = Fix PSone/PSPminis/THEME & generate C00 activation edat license.
 = PSone / PSPminis / THEME fixler ve C00 aktivasyon edat lisansı oluşturur.
 = Batch installs PS2 ISO from USBorHDD/PS2ISO. Flawlessly same as PSN pkg install.
 = USB yada HDD içindeki PS2ISO klasöründeki PS2 ISO oyunlarını toplu olarak yükler. Aynı PSN pkg dosyası yüklemek gibidir.
 = Fix PSN retail to free.stage1:fix all eboot and start hook,play,stage2:fix sprx edat etc.
 = PSN retail içeriği ücretsiz yapar. Aşama1: bütün eboot’ları fiksler. Aşama2: sprx edat fiksler ve daha bir sürü şey yapar…
( Not: Bu seçeneğin tam olarak nasıl çalıştığını ben de pek anlamadım.  )


 = Batch make BD games loader PKG from GAMES&GAMEZ, output PKG to HDD0/packages or USB/
 = GAMES ve GAMEZ içindeki BD oyunları PKG yükleyici türüne dönüştürür. Oluşturulan PKG dosyası HDD0/packages
yada USB disk içine oluşturulur.

+ = Batch make BD games loader PKG, PKG overwrite YES.
+ = Üsteki işlem ile aynı şeyi yapar farkı ise aynı isimde PKG dosyası varsa üzerine yazar.
++ = Batch make BD games loader PKG, Directboot YES(certain games only 20% working).
++ = Üsteki işlem ile aynı şeyi yapar farkı ise PKG dosyasını yüklemeden direk çalıştırma özelliği ekler.
(oyunların %20’si bunu destekler.) + = Fix PSN and make all NPD FIX pkg to USB/. same as PSN crack patch.
+ = PSN fiksler ve NPD FIX pkg dosyalarını USB/reActPSN içine kaydeder.
+ = Make only ‘Fixedby reActPSN’ NPD FIX pkg to USB/ or HDD0/packages.
+ = Sadece reActPSN tarafından fikselnmiş NPD FIX pkg dosyalarını USB yada HDD0 içine kaydeder.


+ = Make all files FIX pkg to USB/ or HDD0/packages. make sure have enough freespace.
+ = Bütün dosyaların fix pkg dosyalarını USB yada HDD0/packages içine oluşturur. Yeterli boşluğunuz olduğundan emin olun.


+ = Make retail NPDRM files pkg to USB/ or HDD0/packages.
+ = Retail NPDRM dosyalarını pkg yapar ve USB yada HDD0/packages içine yükler.


+ = Make retail all files pkg to USB/ or HDD0/packages. make sure have enough freespace.
+ = Bütün retail dosyalarını pkg yapar ve USB yada HDD0/packages içine yükler. Yeterli boşluğunuz olduğundan emin olun.

right = 8 seconds CEX2DEX&DEX2CEX.


sağ = PS3 sisteminizi Sağ yön tuşuna (saat 3 yönü) 8 saniye basılı tutarak CEX2DEX veya DEX2CEX geçişi yapabilirsiniz.
down = Patch VSH to run reActPSN2.0 and enable screen shoot..


aşağı = Aşağı yön tuşuna (saat 6 yönü) basınca reActPSN2.0’ı çalıştırmak için VSH’yi yamalar ve ekran görüntüsü almayı etkinleştirir.
left = Disable/Enable all users rif license(remove/restore act.dat).


sol = Sol yön tuşuna (saat 9 yönü) basarak bütün kullanıcıların rif lisanslarını etkinleştirir/etkinsizleştirir. (kaldırır/geri yükler act.dat) 


BDloader functions:
BDloader fonksiyonları:


Install and run any BDloader,after one KEY 18 secondes, play BD games.
Herhangi bir BDloader oluşturun ve çalıştırın, 18 saniye bekledikten sonra BD oyununu oynayın.
 = BD games unloader.
 = BD oyun boşaltıcı.
 = Batch make BD games loader PKG from GAMES&GAMEZ, output PKG to HDD0/packages or USB/
 = GAMES ve GAMEZ içindeki BD oyunları PKG yükleyici türüne dönüştürür.
Oluşturulan PKG dosyası HDD0/packages yada USB disk içine oluşturulur.

+ = Batch make BD games loader PKG, PKG overwrite YES.
+ = Üsteki işlem ile aynı şeyi yapar farkı ise aynı isimde PKG dosyası varsa üzerine yazar.
++ = Batch make BD games loader PKG, Directboot YES(certain games only 20% working).
++ = Üsteki işlem ile aynı şeyi yapar farkı ise PKG dosyasını yüklemeden direk çalıştırma özelliği ekler.
left = Delete current user’s all games Trophy.


sol = Sol yön tuşuna (saat 9 yönü) basarak mevcut kullanıcının bütün oyun Trophy’lerini silebilirsiniz.


BDselector functions: 
BDselector fonksiyonları:


Run reActPSN or BDloader, use last BD icon to change Mount Games from XMB.
reActPSN yada BDloader’ı çalıştırın. XMB üzerinden monte(bağlanmış) edilmiş oyunları oynamak için Last BD ikonunu kullanın.


How to use:
Nasıl kullanılır:
<1> PLAY BD backup games with BDdirectboot, supported CFW4.30 to CFW4.53.
Run reActPSN, 9 BD icon(7 last play games, 1 hdd0 new game, 1 USB new game) will be added.


<1> BDdirectboot ile BD oyunları oynanabilir. CFW4.30 ile CFW4.53 arasını destekler.
reActPSN’i çalıştırın.9 tane BD ikonu eklenecek. (7 tane Last Play oyunu, 1 tane hdd içinden oyun, 1 tane harici hdd içinden oyun)

<2> PLAY BD backup games with BDselector, supported CFW4.21 to CFW4.53.
Run reActPSN or BDloader,use last BD icon to change mount Games from XMB,
Run PS3 Games from the XMB on 1st BD icon(app_home),
Or run any directboot game then launching it from orignal BD icon.
Or run it from orignal BD icon when this icon and title belongs same one game.

<2> BDselector ile BD oyunları oynanabilir. CFW4.21 ile CFW4.53 arasını destekler.
reActPSN yada BDloader çalıştırın. XMB üzerinden monte edilmiş oyunları değiştirmek için BD ikonunu kullanın.
PS3 oyunlarını çalıştırmak için XMB üzerinden ilk BD ikonunu(app_home yazan yer) kullanın.
yada herhangi bir directboot oyununu çalıştırın sonra oyunu orijinal BD ikonundan(app_home değil BD CD ikonu) başlatın.
yada çalıştırmak istediğiniz oyun orijinal BD ikonunda görünüyorsa direk oradan da başlatabilirsiniz.

<3> PLAY BD backup games with BDloader
Run reActPSN or any BDloader with holding SQUARE to make all BDloader PKGs.
Install you favorite rBL_xxxx.pkg from HDD/packages or USB/.
run it, waiting 18 secondes then play BD game, or directboot this game.


<3>BDloader ile BD oyunları oynanabilir.
reActPSN’i çalıştırın yada herhangi bir BDloader’ı kare tuşunu basılı tutarak BDloader PKG dosyaları oluşturun.
Oluşturulan pkg dosyası USB yada HDD0/packages içinde rBL_xxxx.pkg adında oluşacaktır.
PKG dosyasını çalıştırın, 18 saniye bekleyin sonra BD oyununu oynayın yada bu oyunu directboot yapın.

<4>Flawlessly to play all PSN contents.


(1) Download psnstuff v1.82,download psn contents and store RAP&edat files.


(2) Put exdata folder with rap’s on usb, create ‘aa’ user and run reActPSN.


(3) Install PSN and playing…


(4) Put exdata folder with new raps on usb, holding  button for 8s and run reActPSN.
Install new PSN and play new PSN games.
<4> Sorunsuzca bütün PSN içeriklerini oynayın.

(1) psnstuff v1.82’yi indirin, psn içeriğini indirin ve RAP ve edat dosyalarını depolayın.

(2)usb içine exdata klasörü oluşturup içine rap dosyalarını atın, yeni bir aa kullanıcısı oluşturun ve reActPSN’i çalıştırın.

(3) PSN oyunlarınızı yükleyin ve oynayın.

(4) ekleyeceğiniz yeni oyunların rap dosyalarını usb içindeki exdata klasörüne atın ve 8 saniye  tuşunu basılı tutarak reActPSN’i çalıştırın.
Böylece yeni eklediğiniz PSN oyunları da lisanslanacak ve oynayabileceksiniz.

<5> Play C00 type PSN games without rap&edat.  to activate it to full game.


<5> C00 türünde PSN oyunlarını rap ve edat dosyası olmadan oynayabilirsiniz.  tuşu ile oyunu full(tam sürüm) yapabilirsiniz.
<6> Share your RAPs to others same as psnstuff,  will help you.


<6> psnstuff’da olduğu gibi RAP dosyalarınızı başkaları ile paylaşabilirsiniz.  tuşu size yardımcı olacaktır.
<7> Share your PSN crack patch to others.


<7> PSN crack yamalarınızı başkaları ile paylaşın. 


(1) Downloads PSN(1942 flower rain DLC) from PSN store(or install&play it with psnstuff).


(1) PSN store’dan 1942, flower, rain oyunları ve DLC’leri indirin yada aynı işlemi psnstuff kullanarak yapın ve oynayın. 


(2) Insert USB disk to usb0 or usb1.


(2) USB’nizi 1. yada 2. porta takın. 


(3) Run reActPSN and holding  button for 6 seconds.


(3) reActPSN’i çalıştırın ve  tuşunu 6 saniye boyunca basılı tutun. 


(4) Play 1942,flower,rain,BD or PSN dlc.


(4) 1942, flower, rain oyunlarını yada BD oyunlarını yada PSN DLC’lerini oynayın. 


(5) Run reActPSN and holding + button for 6 seconds, then check your USB disk.
(*) Do not insert any usb disk, + can gen >4G pkg on hdd0/packages.


(5) reActPSN’i çalıştırın ve + tuşunu 6 saniye boyunca basılı tutun sonra USB diskinizi kontrol edin.
(*) Bilgi Notu= + kombinasyonu 4GB’den büyük pkg dosyası oluşturacağından PS3’e USB disk bağlamayın.
Dosya HDD0/packages içine oluşturulacaktır. 

<8> Flawlessly to install PS2 ISO. (Require CFW>4.20 and has been installed any RAP)


<8> Sorunsuzca PS2 ISO yükleyebilirsiniz. (en az 4.20CFW ve üstü sürüm ve yüklenmiş RAP gereklidir.) 


(1) Copy few or many PS2 ISO files to USB/PS2ISO and run reActPSN with hold .


(1) USB disk içine PS2ISO klasörü oluşturun ve içine birkaç tane yada bir sürü PS2 ISO dosyasını koyarak reActPSN’i  tuşuna
basarak çalıştırın. (2) Install bubble pkg on XMB.


(2) XMB’de oluşan baloncuk pkg dosyasını yükleyin. 


(*) About >4G PS2 ISO. Must copy it to dev_hdd0/PS2ISO, do not insert USB.
PS2 ICON will be display if your have installed a full version MM.


(*) Bilgi Notu= 4 GB ‘den büyük PS2 ISO oyunlarının multiman aracı ile PS3 içine dev_hdd0/PS2ISO klasörü içine yüklenmesi gerekir.
Bu sebeple PS2ISO oyun 4 GB’den büyük ise PS3’e USB disk/flash bellek bağlamamalısınız.
PS2 ikonunu görebilmek için multiman’in en güncel ve full sürümünü yüklemeniz gerekmektedir. Çeviri ve Paylaşım için. ps3oyun sitesi üyesi olan baybarsturan Teşekkürler.

Related Posts

Yorum Yap